Uvelse-Lystrup Lokalråd varetager fælles interesser og anliggender for lokalområdet og fungerer som bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og byrådet.

 

Lokalrådets opgaver er primært:

  • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund
  • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
  • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
  • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.

 

Lokalrådets bestyrelse

 

Aksel Hauge Pedersen (formand), tlf: 4827 8250, akselhauge@gmail.com

 

Freddy Dichmann (næstformand), Tlf: 6119 1088, fdich@hotmail.dk

 

Stig Kunkel (kasserer), tlf: 48189417, stk@kunkelhandmade.dk

 

Jan Andersen, tlf: 2447 4393, hanneja@mail.dk

 

Claus Hollstein, tlf: 2126 9328, claus@hollstein.dk

 

Henning Thorsen (suppleant), tlf: 2571 2945, ingahenntho@email.dk

 

Poul Greibe (suppleant), tlf: 2524 6734, poul@greibe.dk